Over NLP42

NLP42 is de bedrijfsnaam waaronder ik mijn diensten aanbied. NLP is de methodiek die ik daarbij gebruik, wat NLP is kan je hier lezen.

En die 42 dan?

Het getal 42 is een referentie naar het verhaal The Hitchhikers Guide To The Galaxy van Douglas Adams, in dit verhaal berekent een computer met de naam Deep Thought "The Answer to the ultimate question of life, the universe and everything", of samengevat: Het antwoord op alles. Dit antwoord was 42. Dit is naar mijn mening ook wat NLP kan zijn als je je daar voor open stelt.

Later ontdekte ik dat als je de posities van de letters NLP in het alfabet bij elkaar optelt dat je op 14+12+16=42 uit komt, dat kan toch geen toeval zijn?

Hier komt ook "Omdat het antwoord belangrijker is dan de vraag ..." vandaan. In het verhaal wisten ze misschien het antwoord (42), de vraag wisten ze niet. Ook bij coaching is het antwoord belangrijker dan de vraag. De vraag is het middel om een denkproces op gang te brengen, het antwoord is pas echt waardevol als het echt jouw antwoord is.