Alfred Korzybski

Alfred Korzybski, of voluit Alfred Habdank Skarbek Korzybski, leefde van 3 juli 1879 tot 1 maart 1950. Ondanks dat hij overleden is voordat NLP ontstond heeft hij daar toch een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Korzybski schreef in 1933 het boek "Science and Sanity" waarin twee voor NLP belangrijke concepten staan. Het boek zelf is voor het laatst in 1958 uitgegeven en nu alleen nog digitaal te verkrijgen. Wie dit meer dan 800 pagina's tellende boek wil lezen kan het hier vinden.

De kaart is niet het gebied

Het eerste concept wat we uit zijn boek gebruiken is terug te vinden in de vooronderstelling: De woorden die we gebruiken zijn niet de zaak of gebeurtenis die zij weergeven, de kaart is niet het gebied.

Wat hij hiermee bedoeld is dat als twee personen het zelfde object of gebeurtenis omschrijven ze daar vrijwel zeker verschillende woorden voor gebruiken. Zo denken we bij het woord "vakantie" waarschijnlijk allemaal aan hoe wij invulling geven aan onze vakantie, en die hoef natuurlijk niet overeen te komen met de invulling van iemand anders.

Alle betekenis is context afhankelijk

Het tweede concept uit zijn boek vinden we terug bij de context herkadering. Hij omschrijft hier dat de betekenis die we geven aan iets wat we waarnemen afhankelijk is van de tijd en plaats waar we die waarneming doen. Sommige gedragingen zijn op de ene plek prima, terwijl exact het zelfde gedrag op een andere plek niet gepast is. Hard meezingen met muziek is tijdens een concert waarschijnlijk prima om te doen, in een bibliotheek zal het niet op prijs gesteld worden.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over Alfred Korzybski? Dan kan:

Pagina's in de categorie personen:

Gregory Bateson leefde van 9 mei 1904 tot 4 juli 1980 en was een brits antropoloog. Hij is het bekendst om zijn boek "Steps to an Ecology of mind".

Herkaderen is één van de simpelste technieken uit NLP. Met herkaderen ga je op een andere, vaak positievere, manier kijken naar gedrag of een gebeurtenis.

John Grinder, of voluit John Thomas Grinderr, geboren op 10 januari 1940 in Detroit, is samen met Richard Bandlerr één van grondleggers van NLP.

Milton Erickson, of voluit Milton Hyland Erickson, leefde van 5 december 1901 tot 25 maart 1980 en was een zeer begaafd hypnotherapeut. In 1974 is hij door Richard Bandler en John Grinder hem bestudeerd.

Richard Bandler, of voluit Richard Wayne Bandler, geboren op 24 februari 1950 in New Jersey, is samen met John Grinder één van grondleggers van NLP. Hij groeide op in Sunnyvale, Californië, wat nu beter bekend staat als Silicon Valley.

Robert Dilts, voluit Robert Brian Dilts, is geboren op 21 maart 1955 en raakte al vroeg betrokken bij de ontwikkeling van NLP, iets wat tot die tijd voornamelijk gedaan werd door Richard Bandler en John Grinder.

De NLP Vooronderstellingen zijn een aantal inzichten die verzameld zijn van alle succesvolle personen die onderzocht zijn om uiteindelijk tot NLP als methodiek te komen. Het zijn de overtuigingen van NLP en bouwen voort op de basis vooronderstellingen.