Missie / Spiritualiteit

Missie / Spiritualiteit is het hoogste niveau van de Neurologische Niveaus. Afhankelijk van welke context je bekijkt zal één van de twee termen meer van toepassing zijn.

Missie gaat om het hogere doel dat je hebt als persoon of als organisatie. Een missie, net zoals een bedrijfsmissie, is vaak een enkele zin die in heel abstracte termen omschrijft welke kant je op gaat. In sommige gevallen weet je zelfs dat je je missie nooit zal halen, ondanks dat geeft hij wel een hoop sturing in een richting die voor jou belangrijk is.

Spiritualiteit zal mogelijk eerder van toepassing zijn op een individueel persoon. Wat geloof je? Zowel voor jezelf of door de religie die je volgt. Dat soort dingen zijn sterk sturende factoren in wat je verder gaat doen.

Pagina's in de categorie neurologische niveaus:

Een context is een omgeving waar je in bevindt. Voorbeelden van contexten zijn werk, vereniging en relatie.

Gedrag is alles wat je van iemand aan de buitenkant kan waarnemen, wat je als het ware met een camera zou kunnen vastleggen. We komen gedrag onder andere tegen als het één na laagste niveau van de Neurlogische Niveaus.

Identiteit vinden we terug als één na hoogste niveau in de Neurologische Niveaus. Identiteit gaat om alles waar je "Ik ben ..." tegen zegt.

De model van de Neurologische Niveaus, soms ook de Logische Niveaus genoemd, is in de jaren '90 ontwikkeld door Robert Dilts. Het bestaat uit 6 niveaus die inzicht geven in communicatie, verandering en gedrag.

Het niveau van de Omgeving vinden we helemaal onderaan in het model van de Neurologische Niveaus. Op omgevingsniveau vinden we alles wat buiten jezelf ligt. Het scherm waar je dit nu op leest is bijvoorbeeld onderdeel van jouw omgeving.

Overtuigingen zijn de dingen die voor jou waar zijn. De kernwoorden hierin zijn "voor jou", ze hoeven niet per definitie overeen te komen met de waarheid van iemand anders of met een objectieve waarheid.

Vaardigheden vinden we op het 3e niveau van onder in het model van de Neurologische Niveaus. Het niveau van de vaardigheden bevat alles wat we kunnen en draait om de vraag hoe we dat doen.

Waarden zijn de dingen die je belangrijk vindt. Je gebruikt ze om vooraf keuzes te maken en achteraf om het resultaat te evalueren.