Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro Linguïstisch Programmeren, of kortweg NLP, is een combinatie van inzichten en methodieken die ontstaan is door het bestuderen van succesvolle mensen. De personen die hiermee begonnen zijn zijn Richard Bandler en John Grinder. Zij hebben oa. Milton Erickson, Virginia Satir en Gregory Bateson bestudeerd. Daarbij keken ze vooral naar de structuur van hoe ze werkten. Door in structuur na te doen wat ze bij deze succesvolle mensen hadden gezien merkten ze dat ze zichzelf snel nieuwe vaardigheden konden aanleren.

Inmiddels is NLP steeds verder uitgebreid en kan het ingezet worden om mensen met problemen te helpen, om communicatie te verbeteren en inzicht te krijgen in waarom mensen doen wat ze doen. Daarmee is het een zeer effectief middel voor training en coaching.