Olfactoir

Bij de olfactoire modalitet (afgekort tot O) draait om alles wat we ruiken. Het komt bijna niet voor als voorkeur representatiesysteem. Daarom wordt het ook vaak samengevoegd met het kinethetische systeem.

Predicaten

Voorbeelden van olfactoire predicaten zijn:

  • Ruiken
  • Luchtje
  • Geur

Pagina's in de categorie modaliteiten:

Bij de auditief tonale modaliteit (afgekort At) draait om alles wat we horen. Mensen met een auditief tonaal voorkeur representatiesysteem vinden het vaak belangrijk hoe iets klinkt en houden vaak van muziek.

Bij de gustatoire modaliteit (afgekort tot G) draait om alles wat we proeven. Het komt bijna niet voor als voorkeur representatiesysteem. Daarom wordt het ook vaak samengevoegd met het kinethetische systeem.

Bij de kinesthetische modaliteit (afgekort tot K) draait om alles wat we voelen. Mensen met een kinesthetisch voorkeur representatiesysteem vinden het vaak belangrijk hoe iets voelt en vinden het belangrijk een goed gevoel te hebben bij wat ze doen.

De modaliteiten zijn onze zintuigen, de manier waarop we de wereld om ons heen kunnen waarnemen. We hebben het dan over zien, horen, voelen, ruiken en proeven. In NLP gebruiken we daar de termen Visueel, Auditief tonaal, Kinesthetisch, Olfactoir en Gustatoir voor. Gezamenlijk worden ze vaak als de afkorting VAKOG genoemd.

Iets wat je door heel NLP veel terug vind zijn de representatie systemen. De representatie systemen, ook wel modaliteiten genoemd, zijn in de basis je zintuigen. Je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft. In NLP termen hebben we het dan over Visueel, Auditief tonaal, Kinesthetisch, Olfactoir en Gustatoir. Gezamenlijk worden ze vaak als de afkorting VAKOG genoemd.

Bij de visuele modaliteit (afgekort tot V) draait om alles wat we zien. Mensen met een visueel voorkeur representatiesysteem vinden het vaak belangrijk hoe iets er uit ziet en vinden het belangrijk om er zelf goed verzorgd uit te zien.