Representatie systemen

Iets wat je door heel NLP veel terug vind zijn de representatie systemen. De representatie systemen, ook wel modaliteiten genoemd, zijn in de basis je zintuigen. Je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft. In NLP termen hebben we het dan over Visueel, Auditief tonaal, Kenesthetisch, Olfactoir en Gustatoir. Gezamenlijk worden ze vaak als de afkorting VAKOG genoemd.

De representatie systemen die op zintuigen gebaseerd zijn noemen we primair. Daarnaast is er een secondair representatie systeem wat Auditief Digitaal heeft. Dit is je interne dialoog, je ratio.

Ze heten representatie systemen omdat je ze ook gebruikt om je interne voorstelling mee naar buiten te representeren. Je hebt intern een bepaalde beleving en die wil je middels taal overbrengen naar iemand anders. Dan representeer je die naar buiten. Die interne voorstelling is vaak opgebouwd uit zaken die je ooit in het echt hebt waargenomen met je zintuigen, maar ze kunnen ook volledig intern opgebouwd zijn.

Veel mensen blijken een voorkeur te hebben voor een bepaald representatie systeem, dit gebruiken ze dus vaker dan de anderen. Dit noemen we dan het voorkeur representatie systeem.