Systemisch Werken

Binnen het systemisch werk onderzoeken we de relaties tussen mensen in een systeem, bijvoorbeeld een gezin, familie, (liefdes-) relatie, collega's, buren, enz.

Binnen zo'n systeem gelden een drietal wetten waaraan voldaan moet worden om te zorgen dat een systeem goed functioneerd:

  • Binding en Verbinding: Iedereen heeft recht op zijn plek in het systeem, iedereen hoort erbij
  • Volgorde: Welke plek staat in een rangorde, bijvoorbeeld de volgorde van leeftijd, hoe lang je bij een werkgever bent, ouder-kind
  • Geven en nemen: Deze moeten in balans zijn. Te veel geven geeft macht, te veel nemen geeft schuld

Wordt er niet aan deze wetten voldaan dan ontstaan er dynamieken binnen een systeem die meestal een negatief effect hebben. Bijvoorbeeld je boven een ander stellen, iets dragen voor een ander of te beschermend zijn.

Opstellingen

Centraal in de methodiek staat het maken van een opstelling. Hierbij worden representanten (soms objecten, soms personen) gebruikt om een bepaalde rol binnen het systeem te vertegenwoordigen. Het voordeel van het gebruik van personen is dat deze ook gevoelens krijgen die bij die rol horen en die uit kunnen spreken. Zo'n opstelling geeft vaak inzicht in wat er mis is binnen het systeem en welke stappen gezet kunnen worden om het te herstellen.

Pagina's in de categorie methodieken:

Neuro Linguïstisch Programmeren, of kortweg NLP, is een combinatie van inzichten en methodieken die ontstaan is door het bestuderen van succesvolle mensen. De personen die hiermee begonnen zijn zijn Richard Bandler en John Grinder. Zij hebben oa. Milton Erickson, Virginia Satir en Gregory Bateson bestudeerd. Daarbij keken ze vooral naar de structuur van hoe ze werkten. Door in structuur na te doen wat ze bij deze succesvolle mensen hadden gezien merkten ze dat ze zichzelf snel nieuwe vaardigheden konden aanleren.

Systeem is een term uit het systemisch werk. Een systeem is een groep mensen die op wat voor manier dan ook een relatie met elkaar hebben, bijvoorbeeld een familie, gezin, collega's, groep cursisten of buren.

Transactionele Analyse is een persoonlijkheidstheorie en kan gebruikt worden voor het analyseren van communicatie in systemen, organisaties en tussen personen. Wat hieronder staat is slechts een klein deel van Transactionele Analyse. Verdere informatie is te vinden op de website van NVTA.