Transactionele Analyse

Transactionele Analyse is een persoonlijkheidstheorie en kan gebruikt worden voor het analyseren van communicatie in systemen, organisaties en tussen personen. Wat hieronder staat is slechts een klein deel van Transactionele Analyse. Verdere informatie is te vinden op de website van NVTA

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 zogenaamde Ego-toestanden. Dit zijn rollen van waar uit gecommuniceerd kan worden. De deze rollen zijn:

  • De ouder, zoals je ouders vroeger naar je communiceerden
  • De volwassene, die heeft vooral te maken met hier en nu en communiceert op een manier die je zou verwachten bij een volwassen persoon
  • Het kind, die communiceert zoals een kind naar zijn ouders reageert
Iedereen kan alle rollen aannemen, afhankelijk van de manier van communiceren. Hierbij lokt communicatie vanuit de ouder rol vaak een reactie vanuit het kind uit en andersom. De meest effectieve manier is communicatie tussen twee personen in de volwassen rol.

De rollen van de ouder en kind zijn nog verder onder te verdelen. In de ouderrol kan dit de Kritische Ouder zijn (opmerken dat je iets goed of fout doet) of de Verzorgende ouder (hulp bieden). Beiden kunnen in positieve en negatieve zin voor komen. Het kind is verder in te delen in het Vrije Kind (laat creativiteit en authentieke emoties zien) en het Aangepaste Kind (past zich aan naar de normen van de ouder).