Vaardigheden

Vaardigheden vinden we op het 3e niveau van onder in het model van de Neurologische Niveaus. Het niveau van de vaardigheden bevat alles wat we kunnen en draait om de vraag hoe we dat doen.

We zijn ons van veel waardigheden niet direct bewust, totdat we erop gewezen worden of iemand tegenkomen die moeite heeft met die vaardigheid. Bijvoorbeeld het lezen van deze tekst, dat zal voor de meesten makkelijk gaan. Sommigen zullen er wel moeite mee hebben. In zo'n geval zou je je kunnen afvragen: Hoe doen die personen voor wie het wel makkelijk gaat dat?

Binnen NLP komen we dan in het gebied van Strategiën. Hiermee kan je onderzoeken welke stappen iemand neemt om een bepaald resultaat te behalen.

Pagina's in de categorie neurologische niveaus:

Gedrag is alles wat je van iemand aan de buitenkant kan waarnemen, wat je als het ware met een camera zou kunnen vastleggen. We komen gedrag onder andere tegen als het één na laagste niveau van de Neurlogische Niveaus.

Identiteit vinden we terug als één na hoogste niveau in de Neurologische Niveaus. Identiteit gaat om alles waar je "Ik ben ..." tegen zegt.

Missie / Spiritualiteit is het hoogste niveau van de Neurologische Niveaus. Afhankelijk van welke context je bekijkt zal één van de twee termen meer van toepassing zijn.

Neuro Linguïstisch Programmeren, of kortweg NLP, is een combinatie van inzichten en methodieken die ontstaan is door het bestuderen van succesvolle mensen. De personen die hiermee begonnen zijn zijn Richard Bandler en John Grinder. Zij hebben oa. Milton Erickson, Virginia Satir en Gregory Bateson bestudeerd. Daarbij keken ze vooral naar de structuur van hoe ze werkten. Door in structuur na te doen wat ze bij deze succesvolle mensen hadden gezien merkten ze dat ze zichzelf snel nieuwe vaardigheden konden aanleren.

De model van de Neurologische Niveaus, soms ook de Logische Niveaus genoemd, is in de jaren '90 ontwikkeld door Robert Dilts. Het bestaat uit 6 niveaus die inzicht geven in communicatie, verandering en gedrag.

Het niveau van de Omgeving vinden we helemaal onderaan in het model van de Neurologische Niveaus. Op omgevingsniveau vinden we alles wat buiten jezelf ligt. Het scherm waar je dit nu op leest is bijvoorbeeld onderdeel van jouw omgeving.

Overtuigingen zijn de dingen die voor jou waar zijn. De kernwoorden hierin zijn "voor jou", ze hoeven niet per definitie overeen te komen met de waarheid van iemand anders of met een objectieve waarheid.

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe iemand iets doet waar die persoon heel goed in is? En zou je een makkelijke manier willen leren hoe je je dat eigen zou kunnen maken? Of zou je willen ontdekken hoe jij de dingen doet waar je zelf goed in bent? Dan bevind je je op het terrein van de strategieën.

Waarden zijn de dingen die je belangrijk vindt. Je gebruikt ze om vooraf keuzes te maken en achteraf om het resultaat te evalueren.