Zintuiglijke scherpzinnigheid

Bij zintuiglijke scherpzinnigheid gaat het om zo veel mogelijk en exact mogelijk waar te nemen. Als je met iemand in gesprek bent laat die vaak kleine veranderingen in z'n gezichtsuitdrukking of lichaamstaal zien, het waarnemen van deze kleine veranderingen maakt het mogelijk beter met de ander in contact te komen.

Waarnemen, niet interpreteren

Het is daarbij essentieel om waar te nemen en niet te interpreteren, of je in ieder geval bewust te zijn van het interpreteren. De waarneming zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand zijn wenkbrauwen fronst of dat de mondhoeken omhoog gaan. De interpretatie zijn de conclusies die je daar zelf aan verbindt. Zo zou iemand die z'n wenkbrauwen fronst het niet eens kunnen zijn met wat je net hebt gezegd, maar het zou ook iets totaal anders kunnen betekenen. Dit interpreteren noemen we ook wel gedachtelezen.

Bij dit interpreteren speelt Perceptie is Projectie ook vaak een rol. In jouw perceptie heb je bepaalde gevoelens naar aanleiding waarvan je bijvoorbeeld je wenkbrauwen fronst, die gevoelens projecteer je vervolgens op iemand anders die je dit ziet doen. Geen mens is echter het zelfde, dus kan ook deze waarneming voor iedereen iets anders betekenen.

De manier om er achter te komen wat de werkelijke betekenis is van de waarneming is uiteraard door te vragen. Daarbij benoem je vaak niet direct exact wat je gezien hebt, maar houd je wat algemener en kan je bijvoorbeeld vragen: Ik heb de indruk dat wat ik net gezegd heb iets met jou doet, klopt dat?

Heb je je wel eens afgevraagd hoe je dat eigenlijk doet, iets nieuws leren? Eigenlijk is het raar dat zoiets op scholen nauwelijks aandacht krijgt. Het 4-staps leerproces geeft je inzicht in de stappen die we allemaal doorlopen als we iets nieuws leren.

De basis vooronderstellingen zijn 4 uitgangspunten waarop NLP verder gebouwd is. De NLP vooronderstellingen bouwen hier verder op door.

Herkaderen is één van de simpelste technieken uit NLP. Met herkaderen ga je op een andere, vaak positievere, manier kijken naar gedrag of een gebeurtenis.

De Hiërarchie van Ideeën geeft je inzicht het niveau van abstractie of details van jouw communicatie.

Meta-Programma's zijn onbewuste filters. Het zijn filters die horen bij je karakter en bepalen hoe je handelt. Voor alle Meta-Programma's geld dat iedereen een voorkeur heeft, het is je uitgangspunt wat je het minste energie kost. Met wat meer moeite en oefening is het mogelijk ook de andere mogelijkheden in te zetten. Welke Meta-Programma's je inzet is vaak ook context afhankelijk.

Het Miltonmodel is gemaakt door Richard Bandler en John Grinder nadat ze Milton Erickson bestudeerd hadden. Het omvat enkele taalpatronen waarbij je opzettelijk vaag en abstracte taal gaat gebruiken. Hierdoor geeft iedereen zijn eigen invulling aan wat je verteld.

De model van de Neurologische Niveaus, soms ook de Logische Niveaus genoemd, is in de jaren '90 ontwikkeld door Robert Dilts. Het bestaat uit 6 niveaus die inzicht geven in communicatie, verandering en gedrag.

Je hebt vast wel eens gezien dat iemand snelle oogbewegingen maakt als je een vraag stelt. Die oogbewegingen lijken misschien willekeurig, dat zijn ze niet. Ze hebben betrekking op hoe je toegang krijgt tot intern opgeslagen informatie.

Perceptie is projectie kan je zien als de volwassen versie van "Wat je zegt ben je zelf ...". De basis hiervan bestaat uit dat wat jij vind of ziet van de wereld om je heen, een projectie is van jouw eigen denkbeelden, jouw perceptie.

Rapport is één van de belangrijkste concepten in NLP, mogelijk ben je de term daar buiten ook al tegen gekomen. Rapport is de "Klik" die je met een gesprekspartner kan ervaren, dat gevoel dat je iemand al langer kent terwijl je die net ontmoet hebt.

Iets wat je door heel NLP veel terug vind zijn de representatie systemen. De representatie systemen, ook wel modaliteiten genoemd, zijn in de basis je zintuigen. Je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft. In NLP termen hebben we het dan over Visueel, Auditief tonaal, Kinesthetisch, Olfactoir en Gustatoir. Gezamenlijk worden ze vaak als de afkorting VAKOG genoemd.

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe iemand iets doet waar die persoon heel goed in is? En zou je een makkelijke manier willen leren hoe je je dat eigen zou kunnen maken? Of zou je willen ontdekken hoe jij de dingen doet waar je zelf goed in bent? Dan bevind je je op het terrein van de strategieën.

Submodaliteiten zijn, zoals de naam misschien al doet vermoeden, een verdere verfijning van de modaliteiten. In de praktijk kom je ze overal tegen en zitten ze bijna overal onder.

De NLP Vooronderstellingen zijn een aantal inzichten die verzameld zijn van alle succesvolle personen die onderzocht zijn om uiteindelijk tot NLP als methodiek te komen. Het zijn de overtuigingen van NLP en bouwen voort op de basis vooronderstellingen.

Waarden zijn de dingen die je belangrijk vindt. Je gebruikt ze om vooraf keuzes te maken en achteraf om het resultaat te evalueren.

Om een situaite zo goed mogelijk te kunnen beoordelen is het belangrijk om deze vanuit minimaal drie verschillende invalshoeken te benaderen. Die stelling van Gregory Bateson vormt de basis van de Waaneemposities.